APES - Akıllı Personel Eleme Karar Destek Yazılımı

ERP ile uyumlu Akıllı Personel Eleme Karar Destek Sistemi işletmelerde İnsan Kaynakları bölümlerinin ihtiyaç duyduğu, verimsiz ve uyumsuz personelin eliminasyonunu sağlayan, çeşitli objektif Veri Kaynaklarına göre düzenlenmiş bulut tabanlı bir karar destek yazılımıdır.

APES - Hangi Verilerden Yararlanır?

 • Personel Sicil Sistemi;

  • Disiplin Kurulu Kararları
  • Sağlık Durumu
  • Hasta/Raporlu Gün Sayısı
  • Emeklilik Bilgileri
 • Aile ve Özel Hayat Bilgileri;

  • Yaş
  • Cinsiyet
  • Medeni Durum
  • Kötü Alışkanlıklar
 • Ücret Yönetim Sistemi;

  • Disiplin Kurulu Kararları
  • Sağlık Durumu
  • Hasta/Raporlu Gün Sayısı
  • Emeklilik Bilgileri
 • Performans Değerlendirme Sistemi;

  • 360° Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi
  • Hedef Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi

Görev Tanımına Uygunluk Karar Destek Yazılımı;

 • Kişilik Testi
 • Yetenek Testi
 • Mesleki Yeterlilik Puanı

İş Güvenliği Raporları;

 • İş Kazası Kusur Oranı

APES Faydaları Nelerdir?

 • Verimsiz personelin belirlenmesini sağlar.
 • Verimli personel oranını arttırır.
 • İş gücü devir oranını azaltır.
 • Firmanın entelektüel sermayesini yükseltir.
 • Desteğe ve kendini geliştirmeye ihtiyacı olan personeli belirler.
 • Geliştirmede başarılı olamayan personeli eliminasyon listesine dahil eder.

APES - Personel Eleme Karar Destek Sisteminde bulanık mantık(yapay zeka) teknikleri kullanılmıştır.

APES Uygulama Süreci: Veri Kaynaklarının Sisteme Girilmesi, Personel Değerlendirme Raporlarının Alınması, Eğitici ve Gelişitirici Önlemlerin Alınması, Personel Eleme Listesinin Hazırlanması