EPDS - Performans Değerlendirme Karar Destek Yazılımı 360° Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirma Karar Destek Yazılımı Hedef Bazlı Performans Değerlendirma Karar Destek Yazılımı

Personelin performans ve verimliliğini ölçmek için objektif bir değerlendirme sistemine ihtiyaç vardır. Bu nedenle performans değerlendirmede kullanılacak kriterlerin tepeden inme yöntemlerle değil bizzat çalışanlarında katılımıyla ortak platformlarda belirlenmesi gerekir.

"360° Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi" sadece "Yöneticiler" tarafından değil "Çalışan Tüm Tarafların" katılacağı çok katılımlı ve adil bir ölçme sistemidir.

EPDS Faydaları Nelerdir?

  • Adil ücret sistemini kurarak personel motivasyonunu sağlar.
  • Ödüllendirme, terfi, rotasyonda kullanılır.
  • Çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini belirler.
  • İşgücü verimliliğini ölçerek personel geliştirmeyi destekler.
  • Çalışanların memnuniyetini arttırarak iş tatminini sağlar böylece işgücü devir oranını düşürür.
  • Eğitim ihtiyaç ve Planlamasını kolaylaştırır.

360° Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi

Bu yöntemde amaç; çok yönlü ve ölçütlü değerlendirmelerle tarafsız ve gerçekçi performans seviyesinin ölçülmesidir.

Genel olarak çalışan performansının çok yönlü olarak izlenmesi olarak tanımlanabilir. Bu çok yönlülük çalışanlara değerlendirmenin güvenilir olduğunu hatırlatır.

Bu yöndemde çalışan personelin performansı astları, üstleri, takım arkadaşları ve varsa bağlantıda olduğu dış müşterilerin verdiği başarı puanları ile ölçülür.

Hedef Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi

Hedef Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi; şirketin kurumsal hedefleri ile bireysel hedefleri arasında bütünleşmeyi salayarak hedeflerin gerçekleşmesini ölçen bir süreçtir.

Hedef Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi; aynı zamanda çalışanların da kişisel hedeflerine ne ölçüde ulaştıklarını, eksiklik ve fazlalıklarını belirlemek için kullandığı bir denetim işlevidir.

EPDS - Performans Değerlendirme Karar Destek Yazılımı Uygulama Süreci: Kriterlerin belirlenmesi, Ağırlıkların belirlenmesi, Uygulama ölçütlerinin belirlenmesi, Uygulama süreci, Sistemin analiz süreci ve raporlama

Marka Tescil Belgemiz