İş Değerleme ve Ücret Yönetim Sistemi

 

İş Değerleme Sistemi

Şirketlerde motive edici adil ücret uygulamaları hayata geçirildiğinde; çalışanların motivasyonunun ve iş gücü verim oranının yükseldiği ve dolayısıyla birim zamandaki maliyetlerin düştüğü ve ürün veya hizmet kalitesini yükseltmeye yardımcı olduğu bilinen bir gerçektir.

İş Değerleme Sistemi yazılımı çalışanın emeğinin karşılığının verilmesi ve işverenin katlandığı maliyetin karşılığını verimli olarak almasına ve adil bir ücret yapısının kurulmasına yardımcı olmaktadır.


Yazılım içerisinde yapılan işleri kıyaslayarak sıralamakta ve çeşitli zorluk kriterlerine göre sınıflandırarak "Puanlama Yöntemi" ile ölçmektedir.

Puanlama Yöntemi üzerinde yapılan ek teknik iyileştirme kapsamında, piyasada kabul görmüş kurumlardan toplanan verilerle(Piyasa Ücret Eğrisi) Ücret Gruplarının taban ve tavan sınırları ve ücret seviyelri önerilmektedir. Önerilerimize firmalar kendi şartları doğrultusunda karar vereceklerdir.

Üys Faydaları

  • Adil ve dengeli ücret sistemi kurar.
  • Eşit işe eşit ücret verilmesini sağlar.
  • İş gücü verimliliğini arttırarak çalışan tatminini sağlar.
  • İş birliğini ve işletmeye olan güveni arttırır.

Ücret Çizelgeleme Bordro Sistemi

Personelin ücretlendirilmesinde kullanılan tüm yasal prosedürleri içeren ücret çizelgesi(bordro) ile sayısal iş değerleme yöntemleri ile ücret tarifelerini(skala) otomatik olarak hazırlayan bir yazılımdır.

Ücret Çizelgeleme(Bordro) Sistemi Personel Seçme ve Yerleştirme aşamalarını tamamlayan ve işletmede çalışmaya başlayan personelin PSS - Personel Sicil Sistemi ve PDSK - Personel Devam Kontrol Sistemlerinden gelen bilgilere dayanarak alacağı brüt ve net ücreti, ödeyeceği gelir vergisi ve sigorta primlerini(işçi ve işveren hisseleri dahil), aile geçim indirimlerini vs. gibi ücrete yansıyan tüm eklenti ve kesintileri hesaplayarak ücret tahakkuku bir ücret yaparak çizelgesi(bordro) hazırlanması işlemlerini kapsamaktadır.

Üys Ücret Yönetim Sistemi Uygulama Süreci: İş Değerleme Veri Girişi ve Analizi, Ücret Gruplarının ve Yapılarının Belirlenmesi, Ücret Eğrisinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması, PDKS ve Bordro Uygulamaları

Marka Tescil Belgemiz