Akıllı Personel Eleme Sistemi

Çalışmalarda Yetersizlik gösteren personelin objektif kriterlere göre belirleyerek AHP, TOPSİS, BULANIK MANTIK gibi yöntemlerle bir olası eleme listesi oluşturan bir karar destek sistemi yazılımıdır.


APES - Akıllı Personel Eleme Sistemi işletmelerde İnsan Kaynakları bölümlerinin ihtiyaç duyduğu, kurum kültürü ile uyuşamayan, çalışma arkadaşlarının performansını kötü yönde etkileyen veya dolaylı yoldan işletmenin verimliliğini düşüren personelin eliminasyonu ile işletme verimliliğini arttırmayı amaçlayan, çeşitli objektif ölçüm kriterlerine göre düzenlenmiş web tabanlı bir karar destek yazılımıdır.