Eğitim Hizmetleri

 • Üretim Maliyetlerini Düşürme ve Verimlilik Artırma Teknikleri
  • Tedarik Zinciri Yönetimi ve Üretim Planlama
  • Bütünleşik Planlama Süreci
  • Üretim Planlamada Bilgi Sistemleri Kullanımı
  • Üretim Süreçlerinde Verimlilik Artırma Teknikleri
  • Üretim Maliyet Düşürme Teknikleri
 • Tedarik Zinciri, Üretim Planlama ve Lojistik Yönetimi Uzmanlık Programı
  • Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Bütünleşik Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Tedarik Zinciri Planlama
  • Müşteri Hizmetleri Yönetimi
  • Lojistik Yönetimi
 • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
  • Stratejik Planlama Tanım ve Kavramları
  • Vizyon, Misyon ve Değerlerin Belirlenmesi
  • SWOT Analizi ve Risk Yönetimi Uygulamaları
  • Strateji ve Hedeflerin Belirlenmesi
  • Hedeflere Göre Proje ve Eylemlerin Belirlenmesi
  • Eylemlerin Bütçelenmesi ve Programlanması
  • Kurumsal Performans Ölçüm Teknikleri
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • İKY Tanım ve Kavramları
  • Personel Seçim Yerleştirme ve Eliminasyonu
  • Bireysel Performans Değerlendirme Teknikleri
  • Özlük İşleri ve Ücret Yöntemleri
  • Personel Geliştirme Uygulamaları (Eğitim ve Kariyer Yönetimi)
  • Personel Yönlendirme Uygulamaları (Motivasyon, Zaman Yönetimi, Çalışma ve Değişim Yönetimi)
  • Endüstri İlişkileri (Toplu Pazarlık ve Sendikalar, Disiplin ve Güç Yönetimi)
  • Personel Koruma Uygulamaları (Tehlikeli Durum, Tehlikeli Hareket, Engelli Personel)