Görev Tanımına Uygunluk

Çalışan ve aday personelin kişilik yapılarının Görev Tanımlarına Uygunluğunu AHP yöntemi ile belirleyen ve yanlış işe yerleştirmeleri önleyerek işgücü verimliliği sağlayan bir karar destek sistemi yazılımıdır.

Personelin kişilik yapısının Görev Tanımına Uygunluğunu ölçer
GTU personelin kişiliğini analiz eder ve göreve uygunluğun ölçer. GTU personel seçme ve yerleştirme sürecinde zaman kazandırır.
GTU firmanızın işgücü verimliliğini artırır GTU yazılımı ERP ile uyumludur.

İnsan Kaynakları Yönetimi

İKY'nin ana ilkesi "Doğru zamanda, doğru yerde ve en uygun yapıdaki insanın istihdamını sağlayarak işletme etkinliği ve verimliliğini arttırmaktır"

Kurumların hedeflerine ulaşması için deneyimli ve bilgili insan sermayesini biriktirmesi ve "aidiyet duygusu" gibi yeni insani değerler oluşturması gereklidir. İşletme performansını artırmak ancak ölçülebilir veri tabanlarına dayanan bilişim ve karar destek sistemlerini kullanabilen etkin bir İKY uygulaması ile olabilir

Personel Seçme ve Yerleştirme Sistemi

Personel seçme ve yerleştirme işlemlerinde ön inceleme ve ön görüşme sonrasında "Mesleki Yeterlilik Sınavı" ile görev tanımına uygunluk için "Kişilik Testleri" sıklıkla uygulanmaktadır. Bu testlerin kağıt kalem testleri olarak yapılması ve değerlendirmesi uzun zaman almaktadır. Oysa "GTU Görev Tanımına Uygunluk Yazılımı" testlerin en kısa zamanda uygulanması ve anında değerlendirilmesi imkanı vermektedir.

Görev Tanımına En Uygun
Kişilik Yapısının Belirlenmesi

Bu yazılım Türkiye'de ve Dünya'da ilk defa kurum hiyerarşilerine atanan Görev Tanımı kriterleri ile kişisel kriterleri karşılaştırarak uygun görev pozisyonları belirlemektedir. Buna göre personel seçme ve yerleştirme kararları daha doğru bir yöntemle verilebilmektedir. Mevcut çalışanların da kişilik yapılarına uygun bölümlerde olup olmadıkları da bu yöntemle bulunabilmektedir.

Görev Tanımına Uygunluk Yazılımı
Kurumunuzun Hiyerarşik Yapısındaki
Her Görev Tanımı ile Uyumludur!

Süreçler

Sisteme Kayıt ve Test

  • Kullanıcı sisteme yetkili kullanıcı tarafından veya davet kodu verilerek kayıt edilir.
  • Kullanıcı 4 aşamadan oluşan GTU Testine girer.
  • Kullanıcı, yetkili kullanıcı izin verdiyse testi tamamladığında GTU sertifikasını görüntüleyebilir

Tanımlamalar

  • Yetkili kullanıcı; kurum hiyerarşisini, unvanları, statüleri sisteme girer.
  • İlgili kullanıcının sisteme kaydı, unvan ve statü tanımları yapılır.

Sistemin Analiz Süreci ve Sonuç

  • Kullanıcının cevapladığı 4 aşamadan ve 500'e yakın sorudan oluşan testin sonuçları GTU tarafından analiz edilir
  • GTU toplam 26 kalemden oluşan testi tamamlayan kullanıcının detaylı rapor çıktısını oluşturur.
  • GTU bu sonuçlara göre kullanıcının görev tanımına uygunluğunu gösterir.

Psiko Teknik Analiz İçin

Kişilik Yapıları

Lider, aktif ve çabuk organize eder.
Kararlıdır ve güçlü istekleri vardır.
İdealisttir ve çevresine güven aşılar.
Azimli ve işkoliktir.

Detaylarla ilgilenir, programlı çalışır.
Derin düşünceli ve analizcidir.
Sorunları gören ve yaratıcı çözümler bulandır.
Güvenilir ve sadıktır.

Uysal, baskın olmayan kişiliğe sahiptir.
Sabırlı, sessiz ama esprilidir.
Anlaşmazlıkları önleme yeteneği vardır.
Zor şartlar altında çalışabilir.

His ve duygularını gösterir.
Popüler ve konuşkandır, kolayca iletişim kurar.
Etkileme ve ikna becerisi yüksektir, doğal bir satış yeteneği vardır.

Görev Tanımına Uygunluk Yazılımı
Kamu ve Özel Kurumların
Yapılarına %100 Uyumludur!

Marka Tescil Belgemiz