GTU - Görev Tanımına Uygunluk Karar Destek Sistemi

GTU, personelin Görev Tanımına Uygunluğunu Mesleki Yeterlilik Sonuçları, Kişilik Testi ve Yetenek Testleri ile ölçmeye yarayan bir karar destek sistemidir. Bu yöntemlerle personel seçme, yerleştirme ve rotasyon kararları daha doğru bir şekilde yapılmaktadır.

GTU Mesleki Yeterlilik ile Mesleki Yeterlilik sonuçlarının sisteme girilmesi ile ilk olarak mesleki açıdan personelin görev tanımına uygunluğu ölçülmektedir. Bilgi testleri, Psikomotor Testler

GTU Kişilik Testi ile firma organizasyon şemasına belirlenen Görev Tanımları ile kişilik testlerinin sonuçları karşılaştırılarak göreve uygunluğun ikinci ölçümü yapılmaktadır. Dışa Dönüklük Testi, Rol Anketi Testi, Kişilik Profili Testi, Duygusal Denge Testi, MM - Mükemmeliyetçi Melankolik Mükemmeliyetçi Tip, GK - Güçlü Kolorik Lider Tip, Popüler Optimist Pazarlamacı Sosyal Tip, Barışçıl Soğukkanlı Uysal Tip

GTU Yetenek Testi ile son olarak personelin Sayısal, IQ, EQ, Sözel Zeka ve Dikkat Testi sonuçlarına göre personelin şef veya yönetici yardımcısı olarak değerlendirilmesi yapılmaktadır.

GTU Uygulama Süreci: Tanımlamalar, Sisteme Kayıt ve Test, Sistemin Analiz Süreci ve Sonuç

Marka Tescil Belgemiz