Personel Sicil Sistemi

Çalışan ve aday personelin yasal olarak bulunması gereken bilgi ve belgeleri ile özel bilgilerinin tutulduğu özlük işleri yazılımıdır.


Bu modülde mülakatta konu olacak her türlü bilgi ve belge kayıt altına alınabilir. Mevcut personele ilaveten gerektiğinde aday personel kayıtları incelenerek göreve davet edilebilirler. Bu yazılım web tabanlı olup uzaktan erişime imkan vermektedir. Ayrıca diğer İnsan Kaynakları Modülleri ile bağlantı yapılabilir.