ÜYS - İş Değerleme ve Ücret Yönetim Sistemi

1-)İş Değerleme Sistemi


Şirketlerde motive edici adil ücret uygulamaları hayata geçirildiğinde; çalışanların motivasyonunun ve iş gücü verim oranının yükseldiği ve dolayısıyla birim zamandaki maliyetlerin düştüğü ve ürün veya hizmet kalitesini yükseltmeye yardımcı olduğu bilinen bir gerçektir.


İş Değerleme Sistemi yazılımı çalışanın emeğinin karşılığının verilmesi ve iş verenin katlandığı maliyetin karşılığını verimli olarak almasına ve adil bir ücret yapısının kurulmasına yardımcı olmaktadır.


Yazılım içeriğinde yapılan işleri kıyaslayarak sıralamakta ve çeşitli zorluk kriterlerine göre sınıflandırarak “Puanlama Yöntemi” ile ölçmektedir.


Puanlama Yöntemi üzerinde yapılan ek teknik iyileştirme kapsamında; piyasada kabul görmüş kurumlardan toplanan ve zamanla yazılımımızda oluşacak verilerle Ücret Gruplarının(Ücret Braketleri) taban ve tavan sınırlarının ve ücret seviyelerinin önerilmesi Yapay Zeka aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Önerilerimize firmalar kendi şartları doğrultusunda karar vereceklerdir.2-)Ücret Çizelgeleme(Bordro) Sistemi


Personelin ücretlendirilmesinde kullanılan tüm yasal prosedürleri içeren ücret çizelgesi (bordro) ile sayısal iş değerleme yöntemleri ile ücret tariflerini (skala) otomatik olarak hazırlayan bir yazılımdır.


Ücret Çizelgeleme(Bordro) Sistemi Personel Seçme ve Yerleştirme aşamalarını tamamlayan ve işletmede çalışmaya başlayan personelin PSS(Personel Sicil Sistemi) ve PDKS(Personel Devam Kontrol Sistemlerinden)’nden gelen bilgilere dayanarak alacağı brüt ve net ücreti, ödeyeceği gelir vergisi ve sigorta primlerini (işçi ve işveren hisseleri dahil), aile geçim indirimlerini vs. gibi ücrete yansıyan tüm eklenti ve kesintileri hesaplayarak ücret tahakkuku bir ücret yaparak çizelgesi (bordro) hazırlanması işlemlerini kapsamaktadır.