Ücret Yönetim Sistemi

Personelin ücretlendirilmesinde kullanılan tüm yasal prosedürleri içeren ücret çizelgesi (bordro) ile sayısal iş değerleme yöntemleri ile ücret tariflerini (skala) otomatik olarak hazırlayan bir yazılımdır.


Personel Seçme ve Yerleştirme aşamalarını tamamlayan ve işletmede çalışmaya başlayan personelin PKS (Personel Kontrol Sistemi) den gelen bilgilere dayanarak alacağı brüt ve net ücreti, ödeyeceği gelir vergisi ve sigorta primlerini (işçi ve işveren hisseleri dahil), aile geçim indirimlerini vs. gibi ücrete yansıyan tüm eklenti ve kesintileri hesaplayarak ücret tahakkuku bir ücret yaparak çizelgesi (bordro) hazırlanması işlemlerini kapsamaktadır.